top of page

Lise Matematik Konuları

Merhaba sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için olan müfredatını internet sitesinden yayınladı. Bu yazımızda sizler için Lise Matematik konularının listesini paylaşıyoruz. Yeni müfredat kapsamında 9. sınıf, 10 sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf matematik konuları aşağıda listelenmiştir.


9. Sınıf Matematik Konuları


9. Sınıf Matematik Konuları

1. Ünite: Mantık

Önerme

Bileşik Önerme

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme

Her ve Bazı Niceleyicileri

Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları

2. Ünite: Kümeler

Kümelerde Temel Kavramlar

Alt Küme

İki Kümenin Eşitliği

Kümelerde İşlemler

Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme

Küme İşlemleri ile Problem Çözümü

İki Kümenin Kartezyen Çarpımı

3. Ünite: Denklemler ve Eşitsizlikler

Sayı Kümeleri

Bölünebilme Kuralları

EBOB EKOK

Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

3. Ünite: Denklemler ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler

Üslü İfadeler ve Denklemler

Köklü İfadeler ve Denklemler

Oran ve Orantı

Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler

4. Ünite: Üçgenler

Üçgende Açı

Üçgende Açı Kenar Bağıntısı

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

Üçgende İç ve Dış Açıortay

Üçgende Kenarortay

Üçgende Kenar Orta Dikmeleri

Dik Üçgen ve Trigonometri

Üçgenin Alanı

5. Ünite: Veri

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Verilerin Grafikle Gösterilmesi


10. Sınıf Matematik Konuları


10. Sınıf Matematik Konuları

1. Ünite: Sayma ve Olasılık

Sıralama ve Seçme

Permütasyon

Kombinasyon

Pascal Üçgeni

Binom Açılımı

Basit Olayların Olasılıkları

2. Ünite: Fonksiyonlar

Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Fonksiyonlar

Fonksiyon Grafikleri

Doğrusal Fonksiyonlar

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Birebir ve Örten Fonksiyon

Bileşke Fonksiyon

Bir Fonksiyonun Tersi

3. Ünite: Polinomlar

Polinom Kavramı

Polinomlarda İşlemler

Polinomların Çarpanlara Ayrılması

Polinomlarda Sadeleştirme

4. Ünite: İkinci Dereceden Denklemler

İkinci Derecen Bir Bilinmeyenli Denklemler

Karmaşık Sayılar

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları

5. Ünite: Dörtgenler ve Çokgenler

Çokgenler

Çokgen ve Temel Elemanları

Düzgün Çokgenler

Dörtgenler ve Özellikleri

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen

Dikdörtgen

Kare

Deltoid

6. Ünite: Uzay Geometri

Katı Cisimler

Dik Prizmalar

Dik Piramitler11. Sınıf Matematik Konuları


11. Sınıf Matematik Konuları

1. Ünite: Trigonometri

Yönlü Açılar

Yönlü Açı

Açı Ölçü Birimleri

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonların Birim Çember Yardımıyla Açıklanması

Kosinüs Teoremi

Sinüs Teoremi

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

2. Ünite: Analitik Geometri

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Doğru Parçasını Belli Bir Oranda Bölen Noktanın Koordinatları

Analitik Düzlemde Doğrular

Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

3. Ünite: Fonksiyonlarda Uygulamalar

Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonların Dönüşümleri

4. Ünite: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

5. Ünite: Çember ve Daire

Çemberin Temel Elemanları

Çemberde Açılar

Çemberde Teğet

Dairenin Çevresi ve Alanı

6. Ünite: Uzay Geometri

Katı Cisimler

Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Koni

Kürenin Alan ve Hacim Bağıntıları

7. Ünite: Olasılık

Koşullu Olasılık

Deneysel ve Teorik Olasılık


12. Sınıf Matematik Konuları


12. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE: Diziler

Gerçek Sayı Dizileri

3. ÜNİTE: Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE: Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

5. ÜNİTE: Limit ve Süreklilik

5. ÜNİTE: Türev

Anlık Değişim Oranı ve Türev

Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE: İntegral

Belirsiz İntegral

Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. ÜNİTE: Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

70 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page